[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ สงขลา
เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
นายนูญ สายอ๋อง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้บริหารสถานศึกษา
Fanpage นักเรียน
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 130 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
radio

 
  
ประวัติโรงเรียน อ.ส.พ.  
 

ประวัติโรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์
                   ปีการการศึกษา ๒๕๕๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ประกาศจัดตั้งสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาตามนโยบาย “สงขลาเมืองแห่งการเรียนรู้” ใช้ชื่อ “โรงเรียน อบจ. สงขลาพิทยานุสรณ์”  โดยเน้นจัดกระบวนการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยเน้นการส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา สู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคต  ให้มีความอย่างต่อเนื่องอย่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล
                    ปีการศึกษา ๒๕๕๕ อันเป็นปีแรกของการจัดตั้งสถานศึกษานั้น อบจ.สงขลาขอใช้อาคารของวัดแจ้ง ภายในวัดแจ้ง อำเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา เป็นอาคารเรียนจนกระทั่งปีการศึกษา ๒๕๕๗จึงย้ายสถานที่เรียนมายังหมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา อันเป็นพื้นที่เดียวกับโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ และใช้เป็นพื้นที่ ๆ ใช้อยู่จนปัจจุบัน

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

“เก่งกีฬา รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม”


วิสัยทัศน์

" มุ่งเน้นความเป็นเลิศกีฬา  พัฒนาการเรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม "เอกลักษณ์

" พัฒนาผู้เรียน ให้เป็นนักกีฬาระดับชาติ และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา "

สีประจำโรงเรียน

“ ฟ้า - ขาว ”Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนสังกัดอบจ. เลขที่ 129 ม. 4 ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Tel. 074-592121 Fax.074-592122
Webmaster