[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ สงขลา
เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
นายนูญ สายอ๋อง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้บริหารสถานศึกษา
Fanpage นักเรียน
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 130 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
radio

 
  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โดย : admin
เข้าชม : 2081
อังคาร ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในโรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ และโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามโครงการความเป็นเลิศด้านกีฬา ศิลปะการดนตรี และเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562              (รอบที่ 2 )โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. ผู้สมัครเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6             มีอายุในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ หรือกำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                     ปีการศึกษา 2561 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
  2. ผู้สมัครเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต้องสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 มีอายุในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการการหรือเทียบเท่า
  3. สัญชาติไทย
  4. เป็นโสด
  5. เป็นผู้ที่ร่างกายพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรค            โรคเท้าช้าง ติดยาเสพติดให้โทษ และพิษสุราเรื้อรัง
 2. การรับสมัคร
  1. ผู้มีความประสงค์ขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 18 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น) หรือดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ www.songkhlapao.ac.th และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 074-592121 ,                   086-4892531 และ 095-0140812
  2. กำหนดให้ยื่นใบสมัครในระหว่างวันที่ 18 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น) ณ โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง                   จังหวัดสงขลา
  3. หลักฐานการับสมัคร
   1. ใบสมัคร ซึ่งกรอกข้อความเรียบร้อย
   2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครองนักเรียน
     / 2.3.3 สำเนาทะเบียน ...
 1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครองนักเรียน (จำนวน 1 ฉบับ)
 2. หลักฐานการสำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือใบรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นตามข้อ 1.1 หรือ 1.2           ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า (จำนวน 1 ฉบับ)
 3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป (เป็นรูปถ่ายหน้าตรงในเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม)
 4. ใบรับรองแพทย์ ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับถึงวันสมัคร
 5. แฟ้มสะสมผลงานที่แสดงการประพฤติดี มีกิจกรรมเด่น หรือผลงานด้านกีฬา ด้านดนตรี หรือทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร (ถ้ามี)
 1. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2562                            ณ โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และเว็บไซต์ www.songkhlapao.ac.th
 1. กำหนดการสอบและสถานที่สอบ
  1. กำหนดการสอบข้อเขียนทั้งระดับชั้น ม.1 และ ม. 4 ในวันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม                   พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. – 11.00 น. ณ โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์                        ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
  2. กำหนดการสอบภาคปฏิบัติทักษะด้านกีฬา ในวันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
  3. กำหนดการสอบภาคปฏิบัติความถนัดทักษะเฉพาะด้านศิลปะการดนตรี ในวันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์              ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
  4. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ทักษะเฉพาะด้านเทคโนโลยีการเกษตร ในวันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
  5. ผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ต้องสอบผ่านข้อเขียน ร้อยละ 60 ขึ้นไป ด้านกีฬาต้องผ่านภาคปฏิบัติทักษะด้านกีฬา ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป ด้านดนตรีต้องผ่านภาคปฏิบัติด้านศิลปะการดนตรี ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป และด้านเทคโนโลยีการเกษตร ต้องผ่านการสัมภาษณ์ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป
  6. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ในวันอังคาร ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562                    ณ โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลา และเว็บไซต์ www.songkhlapao.ac.th

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ประกาศมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ 18/ก.ค./2563
      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ปีการศึกษา 2563 14/ก.พ./2563
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ2563 23/ม.ค./2563
      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 19/มี.ค./2562
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบที่ 2 5/มี.ค./2562


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนสังกัดอบจ. เลขที่ 129 ม. 4 ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Tel. 074-592121 Fax.074-592122
Webmaster