ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกิตติยา แก้วสุข
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล